Học Tiếng Anh

static – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Anti-static là gì?

Anti-static có nghĩa là (n) Chống tĩnh điện

  • Anti-static có nghĩa là (n) Chống tĩnh điện
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chống tĩnh điện Tiếng Anh là gì?

(n) Chống tĩnh điện Tiếng Anh có nghĩa là Anti-static.

Ý nghĩa – Giải thích

Anti-static nghĩa là (n) Chống tĩnh điện.

Đây là cách dùng Anti-static. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Anti-static là gì? (hay giải thích (n) Chống tĩnh điện nghĩa là gì?) . Định nghĩa Anti-static là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Anti-static / (n) Chống tĩnh điện. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page