Học Tiếng Anh

Starter drive and flywheel ring gear inspection

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Starter drive and flywheel ring gear inspection là gì?

Starter drive and flywheel ring gear inspection có nghĩa là Kiểm tra bánh răng máy khởi động và vòng răng bánh đà

  • Starter drive and flywheel ring gear inspection có nghĩa là Kiểm tra bánh răng máy khởi động và vòng răng bánh đà.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra bánh răng máy khởi động và vòng răng bánh đà Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra bánh răng máy khởi động và vòng răng bánh đà Tiếng Anh có nghĩa là Starter drive and flywheel ring gear inspection.

Ý nghĩa – Giải thích

Starter drive and flywheel ring gear inspection nghĩa là Kiểm tra bánh răng máy khởi động và vòng răng bánh đà..

Đây là cách dùng Starter drive and flywheel ring gear inspection. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Starter drive and flywheel ring gear inspection là gì? (hay giải thích Kiểm tra bánh răng máy khởi động và vòng răng bánh đà. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Starter drive and flywheel ring gear inspection là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Starter drive and flywheel ring gear inspection / Kiểm tra bánh răng máy khởi động và vòng răng bánh đà.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Drill - Từ điển số

Rate this post

You cannot copy content of this page