Học Tiếng Anh

Standard length of a scaffold set

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Standard length of a scaffold set là gì?

Standard length of a scaffold set có nghĩa là Chiều dài của một bộ khung giàn giáo tiêu chuẩn

  • Standard length of a scaffold set có nghĩa là Chiều dài của một bộ khung giàn giáo tiêu chuẩn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Chiều dài của một bộ khung giàn giáo tiêu chuẩn Tiếng Anh là gì?

Chiều dài của một bộ khung giàn giáo tiêu chuẩn Tiếng Anh có nghĩa là Standard length of a scaffold set.

Ý nghĩa – Giải thích

Standard length of a scaffold set nghĩa là Chiều dài của một bộ khung giàn giáo tiêu chuẩn.

Đây là cách dùng Standard length of a scaffold set. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Standard length of a scaffold set là gì? (hay giải thích Chiều dài của một bộ khung giàn giáo tiêu chuẩn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Standard length of a scaffold set là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Standard length of a scaffold set / Chiều dài của một bộ khung giàn giáo tiêu chuẩn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Cấu Trúc và Cách Dùng từ Hurt trong câu Tiếng Anh

Rate this post