Học Tiếng Anh

Standard heterosis – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Standard heterosis là gì?

Standard heterosis có nghĩa là ưu thế lai chuẩn, giá trị ưu thế lai so với một giống làm chuẩn, thông thường là giống đang phổ biến trong sản xuất

  • Standard heterosis có nghĩa là ưu thế lai chuẩn, giá trị ưu thế lai so với một giống làm chuẩn, thông thường là giống đang phổ biến trong sản xuất
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

ưu thế lai chuẩn, giá trị ưu thế lai so với một giống làm chuẩn, thông thường là giống đang phổ biến trong sản xuất Tiếng Anh là gì?

ưu thế lai chuẩn, giá trị ưu thế lai so với một giống làm chuẩn, thông thường là giống đang phổ biến trong sản xuất Tiếng Anh có nghĩa là Standard heterosis.

Ý nghĩa – Giải thích

Standard heterosis nghĩa là ưu thế lai chuẩn, giá trị ưu thế lai so với một giống làm chuẩn, thông thường là giống đang phổ biến trong sản xuất.

Đây là cách dùng Standard heterosis. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Standard heterosis là gì? (hay giải thích ưu thế lai chuẩn, giá trị ưu thế lai so với một giống làm chuẩn, thông thường là giống đang phổ biến trong sản xuất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Standard heterosis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Standard heterosis / ưu thế lai chuẩn, giá trị ưu thế lai so với một giống làm chuẩn, thông thường là giống đang phổ biến trong sản xuất. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Steel wheel - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page