Học Tiếng Anh

Stainless – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Stainless là gì?

Stainless có nghĩa là (n) Không gỉ, không bị ôxy hóa

  • Stainless có nghĩa là (n) Không gỉ, không bị ôxy hóa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Không gỉ, không bị ôxy hóa Tiếng Anh là gì?

(n) Không gỉ, không bị ôxy hóa Tiếng Anh có nghĩa là Stainless.

Ý nghĩa – Giải thích

Stainless nghĩa là (n) Không gỉ, không bị ôxy hóa.

Đây là cách dùng Stainless. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Stainless là gì? (hay giải thích (n) Không gỉ, không bị ôxy hóa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stainless là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stainless / (n) Không gỉ, không bị ôxy hóa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Outside purchasing services cost - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page