Học Tiếng Anh

stain – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Water-stain là gì?

Water-stain có nghĩa là (n) Vết bẩn do nước

  • Water-stain có nghĩa là (n) Vết bẩn do nước
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vết bẩn do nước Tiếng Anh là gì?

(n) Vết bẩn do nước Tiếng Anh có nghĩa là Water-stain.

Ý nghĩa – Giải thích

Water-stain nghĩa là (n) Vết bẩn do nước.

Đây là cách dùng Water-stain. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Water-stain là gì? (hay giải thích (n) Vết bẩn do nước nghĩa là gì?) . Định nghĩa Water-stain là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Water-stain / (n) Vết bẩn do nước. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Inner mounting face - Vĩnh Long Online