Học Tiếng Anh

Stain cleaning-proof agent – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Stain cleaning-proof agent là gì?

Stain cleaning-proof agent có nghĩa là (n) Chất tẩy vết bẩn

  • Stain cleaning-proof agent có nghĩa là (n) Chất tẩy vết bẩn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chất tẩy vết bẩn Tiếng Anh là gì?

(n) Chất tẩy vết bẩn Tiếng Anh có nghĩa là Stain cleaning-proof agent.

Ý nghĩa – Giải thích

Stain cleaning-proof agent nghĩa là (n) Chất tẩy vết bẩn.

Đây là cách dùng Stain cleaning-proof agent. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Stain cleaning-proof agent là gì? (hay giải thích (n) Chất tẩy vết bẩn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stain cleaning-proof agent là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stain cleaning-proof agent / (n) Chất tẩy vết bẩn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Compensation - Từ điển số
You cannot copy content of this page