Spun – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Spun là gì?

Spun có nghĩa là (adj) Được kéo thành sợi, được kéo sợi hồ xơ ngắn

  • Spun có nghĩa là (adj) Được kéo thành sợi, được kéo sợi hồ xơ ngắn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(adj) Được kéo thành sợi, được kéo sợi hồ xơ ngắn Tiếng Anh là gì?

(adj) Được kéo thành sợi, được kéo sợi hồ xơ ngắn Tiếng Anh có nghĩa là Spun.

Ý nghĩa – Giải thích

Spun nghĩa là (adj) Được kéo thành sợi, được kéo sợi hồ xơ ngắn.

Đây là cách dùng Spun. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Spun là gì? (hay giải thích (adj) Được kéo thành sợi, được kéo sợi hồ xơ ngắn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Spun là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Spun / (adj) Được kéo thành sợi, được kéo sợi hồ xơ ngắn. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Các cấu trúc và công thức viết lại câu trong tiếng anh

Rate this post