Học Tiếng Anh

Sprung seam – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sprung seam là gì?

Sprung seam có nghĩa là (n) Mối hàn nối bị rạn nứt

  • Sprung seam có nghĩa là (n) Mối hàn nối bị rạn nứt
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Mối hàn nối bị rạn nứt Tiếng Anh là gì?

(n) Mối hàn nối bị rạn nứt Tiếng Anh có nghĩa là Sprung seam.

Ý nghĩa – Giải thích

Sprung seam nghĩa là (n) Mối hàn nối bị rạn nứt.

Đây là cách dùng Sprung seam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sprung seam là gì? (hay giải thích (n) Mối hàn nối bị rạn nứt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sprung seam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sprung seam / (n) Mối hàn nối bị rạn nứt. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Weaving shed - Vĩnh Long Online