Học Tiếng Anh

Spray printing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Spray printing là gì?

Spray printing có nghĩa là (n) Sự in phun

  • Spray printing có nghĩa là (n) Sự in phun
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự in phun Tiếng Anh là gì?

(n) Sự in phun Tiếng Anh có nghĩa là Spray printing.

Ý nghĩa – Giải thích

Spray printing nghĩa là (n) Sự in phun.

Đây là cách dùng Spray printing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Spray printing là gì? (hay giải thích (n) Sự in phun nghĩa là gì?) . Định nghĩa Spray printing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Spray printing / (n) Sự in phun. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Sew outside shoulder cloth - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page