Học Tiếng Anh

Split pin – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Split pin là gì?

Split pin có nghĩa là Chốt chẻ

  • Split pin có nghĩa là Chốt chẻ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chốt chẻ Tiếng Anh là gì?

Chốt chẻ Tiếng Anh có nghĩa là Split pin.

Ý nghĩa – Giải thích

Split pin nghĩa là Chốt chẻ..

Đây là cách dùng Split pin. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Split pin là gì? (hay giải thích Chốt chẻ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Split pin là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Split pin / Chốt chẻ.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Natural resource tax - Vĩnh Long Online