Học Tiếng Anh

Spinnery – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Spinnery là gì?

Spinnery có nghĩa là (n) Xưởng sợi

  • Spinnery có nghĩa là (n) Xưởng sợi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Xưởng sợi Tiếng Anh là gì?

(n) Xưởng sợi Tiếng Anh có nghĩa là Spinnery.

Ý nghĩa – Giải thích

Spinnery nghĩa là (n) Xưởng sợi.

Đây là cách dùng Spinnery. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Spinnery là gì? (hay giải thích (n) Xưởng sợi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Spinnery là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Spinnery / (n) Xưởng sợi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Steering gear checks after a collision

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.