Học Tiếng Anh

Speed control deactivator switch – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Speed control deactivator switch là gì?

Speed control deactivator switch có nghĩa là Công tắc bỏ kích hoạt chế độ điều khiển tốc độ

  • Speed control deactivator switch có nghĩa là Công tắc bỏ kích hoạt chế độ điều khiển tốc độ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Công tắc bỏ kích hoạt chế độ điều khiển tốc độ Tiếng Anh là gì?

Công tắc bỏ kích hoạt chế độ điều khiển tốc độ Tiếng Anh có nghĩa là Speed control deactivator switch.

Ý nghĩa – Giải thích

Speed control deactivator switch nghĩa là Công tắc bỏ kích hoạt chế độ điều khiển tốc độ..

Đây là cách dùng Speed control deactivator switch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Speed control deactivator switch là gì? (hay giải thích Công tắc bỏ kích hoạt chế độ điều khiển tốc độ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Speed control deactivator switch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Speed control deactivator switch / Công tắc bỏ kích hoạt chế độ điều khiển tốc độ.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Component bleeding - Vĩnh Long Online

Rate this post