Học Tiếng Anh

Sparking plug boot – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sparking plug boot là gì?

Sparking plug boot có nghĩa là Đầu chụp bougie

  • Sparking plug boot có nghĩa là Đầu chụp bougie.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đầu chụp bougie Tiếng Anh là gì?

Đầu chụp bougie Tiếng Anh có nghĩa là Sparking plug boot.

Ý nghĩa – Giải thích

Sparking plug boot nghĩa là Đầu chụp bougie..

Đây là cách dùng Sparking plug boot. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Sparking plug boot là gì? (hay giải thích Đầu chụp bougie. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sparking plug boot là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sparking plug boot / Đầu chụp bougie.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page