Học Tiếng Anh

Spark head – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Spark head là gì?

Spark head có nghĩa là Đầu nhọn xung đánh lửa (dao động ký)

  • Spark head có nghĩa là Đầu nhọn xung đánh lửa (dao động ký).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đầu nhọn xung đánh lửa (dao động ký) Tiếng Anh là gì?

Đầu nhọn xung đánh lửa (dao động ký) Tiếng Anh có nghĩa là Spark head.

Ý nghĩa – Giải thích

Spark head nghĩa là Đầu nhọn xung đánh lửa (dao động ký)..

Đây là cách dùng Spark head. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Spark head là gì? (hay giải thích Đầu nhọn xung đánh lửa (dao động ký). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Spark head là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Spark head / Đầu nhọn xung đánh lửa (dao động ký).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fuel injection timing solenoid - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page