Học Tiếng Anh

Source – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Source là gì?

Source có nghĩa là (n) Nguồn

  • Source có nghĩa là (n) Nguồn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nguồn Tiếng Anh là gì?

(n) Nguồn Tiếng Anh có nghĩa là Source.

Ý nghĩa – Giải thích

Source nghĩa là (n) Nguồn.

Đây là cách dùng Source. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Source là gì? (hay giải thích (n) Nguồn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Source là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Source / (n) Nguồn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

5/5 - (1 bình chọn)
Tham khảo thêm  Datum - Vĩnh Long Online