Học Tiếng Anh

Solution – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Solution là gì?

Solution có nghĩa là dung dịch

  • Solution có nghĩa là dung dịch
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

dung dịch Tiếng Anh là gì?

dung dịch Tiếng Anh có nghĩa là Solution.

Ý nghĩa – Giải thích

Solution nghĩa là dung dịch.

Đây là cách dùng Solution. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Solution là gì? (hay giải thích dung dịch nghĩa là gì?) . Định nghĩa Solution là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Solution / dung dịch. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Altenative,Option - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page