Snap button – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Snap button là gì?

Snap button có nghĩa là (n) Nút bấm, nút 4 phần, nút đồng, dập nút đồng, đóng nút bóp

  • Snap button có nghĩa là (n) Nút bấm, nút 4 phần, nút đồng, dập nút đồng, đóng nút bóp
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nút bấm, nút 4 phần, nút đồng, dập nút đồng, đóng nút bóp Tiếng Anh là gì?

(n) Nút bấm, nút 4 phần, nút đồng, dập nút đồng, đóng nút bóp Tiếng Anh có nghĩa là Snap button.

Ý nghĩa – Giải thích

Snap button nghĩa là (n) Nút bấm, nút 4 phần, nút đồng, dập nút đồng, đóng nút bóp.

Đây là cách dùng Snap button. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Snap button là gì? (hay giải thích (n) Nút bấm, nút 4 phần, nút đồng, dập nút đồng, đóng nút bóp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Snap button là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Snap button / (n) Nút bấm, nút 4 phần, nút đồng, dập nút đồng, đóng nút bóp. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Wedding gown - Vĩnh Long Online

Rate this post