Học Tiếng Anh

Slit overlap – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Slit overlap là gì?

Slit overlap có nghĩa là (n) Nẹp trên xẻ tà, tà trùng nhau

  • Slit overlap có nghĩa là (n) Nẹp trên xẻ tà, tà trùng nhau
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nẹp trên xẻ tà, tà trùng nhau Tiếng Anh là gì?

(n) Nẹp trên xẻ tà, tà trùng nhau Tiếng Anh có nghĩa là Slit overlap.

Ý nghĩa – Giải thích

Slit overlap nghĩa là (n) Nẹp trên xẻ tà, tà trùng nhau.

Đây là cách dùng Slit overlap. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Slit overlap là gì? (hay giải thích (n) Nẹp trên xẻ tà, tà trùng nhau nghĩa là gì?) . Định nghĩa Slit overlap là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Slit overlap / (n) Nẹp trên xẻ tà, tà trùng nhau. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fuel injector - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page