slip – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pay-slip là gì?

Pay-slip có nghĩa là (n) Phiếu lương

  • Pay-slip có nghĩa là (n) Phiếu lương
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Phiếu lương Tiếng Anh là gì?

(n) Phiếu lương Tiếng Anh có nghĩa là Pay-slip.

Ý nghĩa – Giải thích

Pay-slip nghĩa là (n) Phiếu lương.

Đây là cách dùng Pay-slip. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Pay-slip là gì? (hay giải thích (n) Phiếu lương nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pay-slip là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pay-slip / (n) Phiếu lương. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Length seam - Vĩnh Long Online