Học Tiếng Anh

Slider – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Slider là gì?

Slider có nghĩa là con trượt 

  • Slider có nghĩa là con trượt 
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

con trượt  Tiếng Anh là gì?

con trượt  Tiếng Anh có nghĩa là Slider.

Ý nghĩa – Giải thích

Slider nghĩa là con trượt .

Đây là cách dùng Slider. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Slider là gì? (hay giải thích con trượt  nghĩa là gì?) . Định nghĩa Slider là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Slider / con trượt . Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Dust cover - Từ điển số

You cannot copy content of this page