Học Tiếng Anh

Sleeve seam – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sleeve seam là gì?

Sleeve seam có nghĩa là (n) Đường may tay, sườn tay

  • Sleeve seam có nghĩa là (n) Đường may tay, sườn tay
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đường may tay, sườn tay Tiếng Anh là gì?

(n) Đường may tay, sườn tay Tiếng Anh có nghĩa là Sleeve seam.

Ý nghĩa – Giải thích

Sleeve seam nghĩa là (n) Đường may tay, sườn tay.

Đây là cách dùng Sleeve seam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sleeve seam là gì? (hay giải thích (n) Đường may tay, sườn tay nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sleeve seam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sleeve seam / (n) Đường may tay, sườn tay. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Front shock absorber and air spring assembly

You cannot copy content of this page