Học Tiếng Anh

Single-piece rim wheel – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Single-piece rim wheel là gì?

Single-piece rim wheel có nghĩa là Niềng xe/bánh xe liền

  • Single-piece rim wheel có nghĩa là Niềng xe/bánh xe liền.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Niềng xe/bánh xe liền Tiếng Anh là gì?

Niềng xe/bánh xe liền Tiếng Anh có nghĩa là Single-piece rim wheel.

Ý nghĩa – Giải thích

Single-piece rim wheel nghĩa là Niềng xe/bánh xe liền..

Đây là cách dùng Single-piece rim wheel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Single-piece rim wheel là gì? (hay giải thích Niềng xe/bánh xe liền. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Single-piece rim wheel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Single-piece rim wheel / Niềng xe/bánh xe liền.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Hood latch release handle - Vĩnh Long Online