Học Tiếng Anh

Single overhead camshaft – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Single overhead camshaft là gì?

Single overhead camshaft có nghĩa là Động cơ có một trục cam trên nắp máy

  • Single overhead camshaft có nghĩa là Động cơ có một trục cam trên nắp máy.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Động cơ có một trục cam trên nắp máy Tiếng Anh là gì?

Động cơ có một trục cam trên nắp máy Tiếng Anh có nghĩa là Single overhead camshaft.

Ý nghĩa – Giải thích

Single overhead camshaft nghĩa là Động cơ có một trục cam trên nắp máy..

Đây là cách dùng Single overhead camshaft. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Single overhead camshaft là gì? (hay giải thích Động cơ có một trục cam trên nắp máy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Single overhead camshaft là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Single overhead camshaft / Động cơ có một trục cam trên nắp máy.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Asphalt pave finisher - Vĩnh Long Online

Rate this post