Single-line braking system – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Single-line braking system là gì?

Single-line braking system có nghĩa là Hệ thống phanh một mạch dầu

  • Single-line braking system có nghĩa là Hệ thống phanh một mạch dầu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống phanh một mạch dầu Tiếng Anh là gì?

Hệ thống phanh một mạch dầu Tiếng Anh có nghĩa là Single-line braking system.

Ý nghĩa – Giải thích

Single-line braking system nghĩa là Hệ thống phanh một mạch dầu..

Đây là cách dùng Single-line braking system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Single-line braking system là gì? (hay giải thích Hệ thống phanh một mạch dầu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Single-line braking system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Single-line braking system / Hệ thống phanh một mạch dầu.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  “Nghiệp vụ” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ