Học Tiếng Anh

Single-flute drill – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Single-flute drill là gì?

Single-flute drill có nghĩa là mũi khoan rãnh xoắn đơn

  • Single-flute drill có nghĩa là mũi khoan rãnh xoắn đơn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

mũi khoan rãnh xoắn đơn Tiếng Anh là gì?

mũi khoan rãnh xoắn đơn Tiếng Anh có nghĩa là Single-flute drill.

Ý nghĩa – Giải thích

Single-flute drill nghĩa là mũi khoan rãnh xoắn đơn.

Đây là cách dùng Single-flute drill. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Single-flute drill là gì? (hay giải thích mũi khoan rãnh xoắn đơn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Single-flute drill là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Single-flute drill / mũi khoan rãnh xoắn đơn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Advertiser - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page