Single door – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Single door là gì?

Single door có nghĩa là Cửa đi một cánh

  • Single door có nghĩa là Cửa đi một cánh
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cửa đi một cánh Tiếng Anh là gì?

Cửa đi một cánh Tiếng Anh có nghĩa là Single door.

Ý nghĩa – Giải thích

Single door nghĩa là Cửa đi một cánh.

Đây là cách dùng Single door. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Single door là gì? (hay giải thích Cửa đi một cánh nghĩa là gì?) . Định nghĩa Single door là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Single door / Cửa đi một cánh. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Integrity - Vĩnh Long Online