Học Tiếng Anh

Significance test – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Significance test là gì?

Significance test có nghĩa là trắc nghiệm mức độ có ý nghĩa về mặt thống kê, ở hai mức độ phổ biến là 0,05 và 0,01

  • Significance test có nghĩa là trắc nghiệm mức độ có ý nghĩa về mặt thống kê, ở hai mức độ phổ biến là 0,05 và 0,01
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

trắc nghiệm mức độ có ý nghĩa về mặt thống kê, ở hai mức độ phổ biến là 0,05 và 0,01 Tiếng Anh là gì?

trắc nghiệm mức độ có ý nghĩa về mặt thống kê, ở hai mức độ phổ biến là 0,05 và 0,01 Tiếng Anh có nghĩa là Significance test.

Ý nghĩa – Giải thích

Significance test nghĩa là trắc nghiệm mức độ có ý nghĩa về mặt thống kê, ở hai mức độ phổ biến là 0,05 và 0,01.

Đây là cách dùng Significance test. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Significance test là gì? (hay giải thích trắc nghiệm mức độ có ý nghĩa về mặt thống kê, ở hai mức độ phổ biến là 0,05 và 0,01 nghĩa là gì?) . Định nghĩa Significance test là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Significance test / trắc nghiệm mức độ có ý nghĩa về mặt thống kê, ở hai mức độ phổ biến là 0,05 và 0,01. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page