Học Tiếng Anh

Side scoop – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Side scoop là gì?

Side scoop có nghĩa là Khí nạp cho động cơ ở giữa hoặc sau xe

  • Side scoop có nghĩa là Khí nạp cho động cơ ở giữa hoặc sau xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khí nạp cho động cơ ở giữa hoặc sau xe Tiếng Anh là gì?

Khí nạp cho động cơ ở giữa hoặc sau xe Tiếng Anh có nghĩa là Side scoop.

Ý nghĩa – Giải thích

Side scoop nghĩa là Khí nạp cho động cơ ở giữa hoặc sau xe..

Đây là cách dùng Side scoop. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Side scoop là gì? (hay giải thích Khí nạp cho động cơ ở giữa hoặc sau xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Side scoop là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Side scoop / Khí nạp cho động cơ ở giữa hoặc sau xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Sateen fabric - Vĩnh Long Online

Rate this post
You cannot copy content of this page