Học Tiếng Anh

Side member – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Side member là gì?

Side member có nghĩa là Thanh dọc sườn xe

  • Side member có nghĩa là Thanh dọc sườn xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thanh dọc sườn xe Tiếng Anh là gì?

Thanh dọc sườn xe Tiếng Anh có nghĩa là Side member.

Ý nghĩa – Giải thích

Side member nghĩa là Thanh dọc sườn xe..

Đây là cách dùng Side member. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Side member là gì? (hay giải thích Thanh dọc sườn xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Side member là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Side member / Thanh dọc sườn xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Inlet manifold - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page