Shortie – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Shortie là gì?

Shortie có nghĩa là (n) Áo khoác ngắn

  • Shortie có nghĩa là (n) Áo khoác ngắn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Áo khoác ngắn Tiếng Anh là gì?

(n) Áo khoác ngắn Tiếng Anh có nghĩa là Shortie.

Ý nghĩa – Giải thích

Shortie nghĩa là (n) Áo khoác ngắn.

Đây là cách dùng Shortie. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Shortie là gì? (hay giải thích (n) Áo khoác ngắn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Shortie là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Shortie / (n) Áo khoác ngắn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Ground fault protection - Vĩnh Long Online