Short block engine – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Short block engine là gì?

Short block engine có nghĩa là Động cơ có trục khuỷu ngắn

  • Short block engine có nghĩa là Động cơ có trục khuỷu ngắn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Động cơ có trục khuỷu ngắn Tiếng Anh là gì?

Động cơ có trục khuỷu ngắn Tiếng Anh có nghĩa là Short block engine.

Ý nghĩa – Giải thích

Short block engine nghĩa là Động cơ có trục khuỷu ngắn..

Đây là cách dùng Short block engine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Short block engine là gì? (hay giải thích Động cơ có trục khuỷu ngắn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Short block engine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Short block engine / Động cơ có trục khuỷu ngắn.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Premium as agreed - Từ điển số