Học Tiếng Anh

Shimmy – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Shimmy là gì?

Shimmy có nghĩa là Sự đảo bánh trước

  • Shimmy có nghĩa là Sự đảo bánh trước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự đảo bánh trước Tiếng Anh là gì?

Sự đảo bánh trước Tiếng Anh có nghĩa là Shimmy.

Ý nghĩa – Giải thích

Shimmy nghĩa là Sự đảo bánh trước..

Đây là cách dùng Shimmy. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Shimmy là gì? (hay giải thích Sự đảo bánh trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Shimmy là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Shimmy / Sự đảo bánh trước.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Turn inside out - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page