Học Tiếng Anh

Shield – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Shield là gì?

Shield có nghĩa là Tấm chắn bảo vệ

  • Shield có nghĩa là Tấm chắn bảo vệ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm chắn bảo vệ Tiếng Anh là gì?

Tấm chắn bảo vệ Tiếng Anh có nghĩa là Shield.

Ý nghĩa – Giải thích

Shield nghĩa là Tấm chắn bảo vệ..

Đây là cách dùng Shield. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Shield là gì? (hay giải thích Tấm chắn bảo vệ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Shield là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Shield / Tấm chắn bảo vệ.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Cây Cối
You cannot copy content of this page