Học Tiếng Anh

Shell – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Shell là gì?

Shell có nghĩa là Vỏ

  • Shell có nghĩa là Vỏ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vỏ Tiếng Anh là gì?

Vỏ Tiếng Anh có nghĩa là Shell.

Ý nghĩa – Giải thích

Shell nghĩa là Vỏ..

Đây là cách dùng Shell. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Shell là gì? (hay giải thích Vỏ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Shell là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Shell / Vỏ.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Biometry - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page