Sew tack – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sew tack là gì?

Sew tack có nghĩa là (n) Diễu đường li thân trước quần

  • Sew tack có nghĩa là (n) Diễu đường li thân trước quần
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Diễu đường li thân trước quần Tiếng Anh là gì?

(n) Diễu đường li thân trước quần Tiếng Anh có nghĩa là Sew tack.

Ý nghĩa – Giải thích

Sew tack nghĩa là (n) Diễu đường li thân trước quần.

Đây là cách dùng Sew tack. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sew tack là gì? (hay giải thích (n) Diễu đường li thân trước quần nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sew tack là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sew tack / (n) Diễu đường li thân trước quần. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Peel Off là gì và cấu trúc cụm từ Peel Off trong câu Tiếng Anh