Học Tiếng Anh

Sew outside shoulder cloth – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sew outside shoulder cloth là gì?

Sew outside shoulder cloth có nghĩa là (n) Vắt sổ đô áo

  • Sew outside shoulder cloth có nghĩa là (n) Vắt sổ đô áo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vắt sổ đô áo Tiếng Anh là gì?

(n) Vắt sổ đô áo Tiếng Anh có nghĩa là Sew outside shoulder cloth.

Ý nghĩa – Giải thích

Sew outside shoulder cloth nghĩa là (n) Vắt sổ đô áo.

Đây là cách dùng Sew outside shoulder cloth. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sew outside shoulder cloth là gì? (hay giải thích (n) Vắt sổ đô áo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sew outside shoulder cloth là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sew outside shoulder cloth / (n) Vắt sổ đô áo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Ski band - Vĩnh Long Online