Học Tiếng Anh

Set – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Set là gì?

Set có nghĩa là (n) Bộ

  • Set có nghĩa là (n) Bộ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bộ Tiếng Anh là gì?

(n) Bộ Tiếng Anh có nghĩa là Set.

Ý nghĩa – Giải thích

Set nghĩa là (n) Bộ.

Đây là cách dùng Set. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Set là gì? (hay giải thích (n) Bộ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Set là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Set / (n) Bộ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Collateral assigmenent - Vĩnh Long Online