Separating – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Separating là gì?

Separating có nghĩa là (n) Sự chia tách, sự tách biệt, sự tách rời

  • Separating có nghĩa là (n) Sự chia tách, sự tách biệt, sự tách rời
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự chia tách, sự tách biệt, sự tách rời Tiếng Anh là gì?

(n) Sự chia tách, sự tách biệt, sự tách rời Tiếng Anh có nghĩa là Separating.

Ý nghĩa – Giải thích

Separating nghĩa là (n) Sự chia tách, sự tách biệt, sự tách rời.

Đây là cách dùng Separating. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Separating là gì? (hay giải thích (n) Sự chia tách, sự tách biệt, sự tách rời nghĩa là gì?) . Định nghĩa Separating là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Separating / (n) Sự chia tách, sự tách biệt, sự tách rời. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Double fold - Vĩnh Long Online