Học Tiếng Anh

Sensitivity – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sensitivity là gì?

Sensitivity có nghĩa là (n) Tính nhạy, độ nhạy

  • Sensitivity có nghĩa là (n) Tính nhạy, độ nhạy
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tính nhạy, độ nhạy Tiếng Anh là gì?

(n) Tính nhạy, độ nhạy Tiếng Anh có nghĩa là Sensitivity.

Ý nghĩa – Giải thích

Sensitivity nghĩa là (n) Tính nhạy, độ nhạy.

Đây là cách dùng Sensitivity. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sensitivity là gì? (hay giải thích (n) Tính nhạy, độ nhạy nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sensitivity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sensitivity / (n) Tính nhạy, độ nhạy. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Octane number - Từ điển số

You cannot copy content of this page