Học Tiếng Anh

Selvage pocket – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Selvage pocket là gì?

Selvage pocket có nghĩa là (n) Túi cơi

  • Selvage pocket có nghĩa là (n) Túi cơi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Túi cơi Tiếng Anh là gì?

(n) Túi cơi Tiếng Anh có nghĩa là Selvage pocket.

Ý nghĩa – Giải thích

Selvage pocket nghĩa là (n) Túi cơi.

Đây là cách dùng Selvage pocket. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Selvage pocket là gì? (hay giải thích (n) Túi cơi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Selvage pocket là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Selvage pocket / (n) Túi cơi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Building society - Vĩnh Long Online