Học Tiếng Anh

Self-threading shuttle – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Self-threading shuttle là gì?

Self-threading shuttle có nghĩa là (n) Thoi tự xâu sợi

  • Self-threading shuttle có nghĩa là (n) Thoi tự xâu sợi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Thoi tự xâu sợi Tiếng Anh là gì?

(n) Thoi tự xâu sợi Tiếng Anh có nghĩa là Self-threading shuttle.

Ý nghĩa – Giải thích

Self-threading shuttle nghĩa là (n) Thoi tự xâu sợi.

Đây là cách dùng Self-threading shuttle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Self-threading shuttle là gì? (hay giải thích (n) Thoi tự xâu sợi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Self-threading shuttle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Self-threading shuttle / (n) Thoi tự xâu sợi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Problem Solving là gì và cấu trúc cụm từ Problem Solving trong câu Tiếng Anh
You cannot copy content of this page