Học Tiếng Anh

Seed stitch – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Seed stitch là gì?

Seed stitch có nghĩa là (n) Mũi thêu nối hạt

  • Seed stitch có nghĩa là (n) Mũi thêu nối hạt
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Mũi thêu nối hạt Tiếng Anh là gì?

(n) Mũi thêu nối hạt Tiếng Anh có nghĩa là Seed stitch.

Ý nghĩa – Giải thích

Seed stitch nghĩa là (n) Mũi thêu nối hạt.

Đây là cách dùng Seed stitch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Seed stitch là gì? (hay giải thích (n) Mũi thêu nối hạt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Seed stitch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Seed stitch / (n) Mũi thêu nối hạt. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Patch - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page