Học Tiếng Anh

Secondary winding – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Secondary winding là gì?

Secondary winding có nghĩa là Cuộn thứ cấp (đánh lửa)

  • Secondary winding có nghĩa là Cuộn thứ cấp (đánh lửa).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cuộn thứ cấp (đánh lửa) Tiếng Anh là gì?

Cuộn thứ cấp (đánh lửa) Tiếng Anh có nghĩa là Secondary winding.

Ý nghĩa – Giải thích

Secondary winding nghĩa là Cuộn thứ cấp (đánh lửa)..

Đây là cách dùng Secondary winding. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Secondary winding là gì? (hay giải thích Cuộn thứ cấp (đánh lửa). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Secondary winding là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Secondary winding / Cuộn thứ cấp (đánh lửa).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Linen warp - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page