Secondary damage – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Secondary damage là gì?

Secondary damage có nghĩa là Sự hư hại gián tiếp

  • Secondary damage có nghĩa là Sự hư hại gián tiếp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự hư hại gián tiếp Tiếng Anh là gì?

Sự hư hại gián tiếp Tiếng Anh có nghĩa là Secondary damage.

Ý nghĩa – Giải thích

Secondary damage nghĩa là Sự hư hại gián tiếp..

Đây là cách dùng Secondary damage. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Secondary damage là gì? (hay giải thích Sự hư hại gián tiếp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Secondary damage là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Secondary damage / Sự hư hại gián tiếp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tread - Từ điển số