Học Tiếng Anh

SCS (Suez Canal Surcharge) – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

SCS (Suez Canal Surcharge) là gì?

SCS (Suez Canal Surcharge) có nghĩa là Phụ phí qua kênh đào Suez

  • SCS (Suez Canal Surcharge) có nghĩa là Phụ phí qua kênh đào Suez
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Phụ phí qua kênh đào Suez Tiếng Anh là gì?

Phụ phí qua kênh đào Suez Tiếng Anh có nghĩa là SCS (Suez Canal Surcharge).

Ý nghĩa – Giải thích

SCS (Suez Canal Surcharge) nghĩa là Phụ phí qua kênh đào Suez.

Đây là cách dùng SCS (Suez Canal Surcharge). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại SCS (Suez Canal Surcharge) là gì? (hay giải thích Phụ phí qua kênh đào Suez nghĩa là gì?) . Định nghĩa SCS (Suez Canal Surcharge) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng SCS (Suez Canal Surcharge) / Phụ phí qua kênh đào Suez. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  sided - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page