Học Tiếng Anh

Screw pitch gauge – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Screw pitch gauge là gì?

Screw pitch gauge có nghĩa là Bộ đo bước ren

  • Screw pitch gauge có nghĩa là Bộ đo bước ren.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ đo bước ren Tiếng Anh là gì?

Bộ đo bước ren Tiếng Anh có nghĩa là Screw pitch gauge.

Ý nghĩa – Giải thích

Screw pitch gauge nghĩa là Bộ đo bước ren..

Đây là cách dùng Screw pitch gauge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Screw pitch gauge là gì? (hay giải thích Bộ đo bước ren. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Screw pitch gauge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Screw pitch gauge / Bộ đo bước ren.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bearing preload - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.