Học Tiếng Anh

Scrapped vehicle undeployed side air bag disposal

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Scrapped vehicle undeployed side air bag disposal là gì?

Scrapped vehicle undeployed side air bag disposal có nghĩa là Hủy túi khí bên chưa nổ trên ô tô bỏ đi

  • Scrapped vehicle undeployed side air bag disposal có nghĩa là Hủy túi khí bên chưa nổ trên ô tô bỏ đi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hủy túi khí bên chưa nổ trên ô tô bỏ đi Tiếng Anh là gì?

Hủy túi khí bên chưa nổ trên ô tô bỏ đi Tiếng Anh có nghĩa là Scrapped vehicle undeployed side air bag disposal.

Ý nghĩa – Giải thích

Scrapped vehicle undeployed side air bag disposal nghĩa là Hủy túi khí bên chưa nổ trên ô tô bỏ đi..

Đây là cách dùng Scrapped vehicle undeployed side air bag disposal. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Scrapped vehicle undeployed side air bag disposal là gì? (hay giải thích Hủy túi khí bên chưa nổ trên ô tô bỏ đi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Scrapped vehicle undeployed side air bag disposal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Scrapped vehicle undeployed side air bag disposal / Hủy túi khí bên chưa nổ trên ô tô bỏ đi.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Industrial pollution - Vĩnh Long Online

Rate this post
You cannot copy content of this page