Học Tiếng Anh

Saw dust (n) – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Saw dust (n) là gì?

Saw dust (n) có nghĩa là mạt cưa, mùn cưa

  • Saw dust (n) có nghĩa là mạt cưa, mùn cưa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

mạt cưa, mùn cưa Tiếng Anh là gì?

mạt cưa, mùn cưa Tiếng Anh có nghĩa là Saw dust (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Saw dust (n) nghĩa là mạt cưa, mùn cưa.

Đây là cách dùng Saw dust (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Saw dust (n) là gì? (hay giải thích mạt cưa, mùn cưa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Saw dust (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Saw dust (n) / mạt cưa, mùn cưa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Duct for sonic testing - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page