Sanding (n) – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sanding (n) là gì?

Sanding (n) có nghĩa là đánh nhẳn, làm phẳng

  • Sanding (n) có nghĩa là đánh nhẳn, làm phẳng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

đánh nhẳn, làm phẳng Tiếng Anh là gì?

đánh nhẳn, làm phẳng Tiếng Anh có nghĩa là Sanding (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Sanding (n) nghĩa là đánh nhẳn, làm phẳng.

Đây là cách dùng Sanding (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Sanding (n) là gì? (hay giải thích đánh nhẳn, làm phẳng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sanding (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sanding (n) / đánh nhẳn, làm phẳng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cylinder bore cleaning - Vĩnh Long Online